Programma

09.30 uur
Inloop en gelegenheid tot netwerken

10.30 uur
Opening en welkom
Méér, met minder ruimte

  • Roelof Hemmen (dagvoorzitter)
  • Monique van Haaf, gedeputeerde wonen, ruimte en retail, Provincie Overijssel
  • Paul Guldemond, wethouder economie, Gemeente Zwolle

10.50 uur
Praktijk
Ruimte voor…
… ondernemen

Lokale ondernemers aan het woord (QenA)

11.00 uur
Keynote
Ruimte voor…
… werklocaties

Mirjam Visscher, directeur regio en ruimte, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

11.20 uur
Panel
Ruimte voor…
samenwerken

  • Michiel Muller, CEO/oprichter Picnic;
  • Ilse Zaal, gedeputeerde Provincie Noord-Holland, portefeuillehouder ruimtelijke economie van de bestuurlijke advies commissie regionale economie van het Interprovinciaal Overleg (IPO);
  • Ralph de Munnik, country head, CTP Invest;
  • Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool;
  • Petra de Groene, directeur economie en duurzaam, Gemeente Rotterdam
11.50 uur
Break out- en buitensessies ronde 1
Ruimte voor…
… toekomstbestendige bedrijventerreinen
13.00 uur
Pauze
13.45 uur
Keynote
Ruimte voor…
… verticale bedrijfsprocessen & prioriteren in ruimtegebruik: vertical farming in Singapore

Wouter Vos, mede-oprichter Urban Farming Partners Singapore, director liveable cities, KuiperCompagnons
14.20 uur
Break out- en buitensessies ronde 2
Ruimte voor…
… toekomstbestendige bedrijventerreinen
15.30 uur
Keynote
Ruimte voor…
… nieuwe industrie(politiek) – ruimtelijke randvoorwaarden

Otto Raspe, Hoofd regio’s, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap, Rabo Research
15.50 uur
Afsluiting
Ruimte voor…
… Theo Föllings, voorzitter SKBN
16.00 uur
Netwerkborrel
Ruimte voor…
… (nieuwe) ontmoetingen

Sprekers hoofdprogramma

Roelof Hemmen

Dagvoorzitter

Monique van Haaf

Gedeputeerde wonen, ruimte en retail, Provincie Overijssel

Paul Guldemond

Wethouder economie, Gemeente Zwolle

Mirjam Visscher

Directeur regio en ruimte, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Michiel Muller

CEO/oprichter Picnic

Wouter Vos

Mede-oprichter Urban Farming Partners Singapore, director liveable cities, KuiperCompagnons

Otto Raspe

Hoofd regio’s, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap, Rabo Research

Theo Föllings

Voorzitter SKBN

Petra de Groene

Directeur economie en duurzaam, Gemeente Rotterdam

Ralph de Munnik

Country head, CTP Invest

Cees-Jan Pen

Lector de Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool

Ilse Zaal

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland, portefeuillehouder ruimtelijke economie van de bestuurlijke advies commissie regionale economie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

PARTNERS BT EVENT 2022