Programma

 
 9.45 uur   Inloop
10.30 uur   Opening en welkom
Roelof Hemmen, dagvoorzitter
Jan van Zanen, voorzitter Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Petra de Groene, directeur economie en duurzaam, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse stadsbestuur presenteerde na het BT Event 2022 een 
college-target waarin staat dat de omvang bedrijfsruimte de komende 4 jaar minimaal gelijk moet blijven.    

10.50 uur  Keynote bedrijfsleven
RUIMTE VOOR ONDERNEMERS EN BEDRIJVEN
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Thijssen en MBK-voorzitter Jacco Vonhof stuurden deze zomer een urgentiebrief naar de Tweede Kamer waarin ze de noodklok luiden over de teruggang van ruimte voor werken. Ze roepen de volksvertegenwoordiging op naast woonafspraken ook werk te maken van ‘werkafspraken’.

11.15 uur   Keynote overheid
PERSPECTIEF OP DE NEDERLANDSE ECONOMIE
Erwin Nijsse, directeur-generaal bedrijfsleven en innovatie, ministerie van EZK

Minister Adriaansens presenteerde medio oktober het Nationaal Programma Ruimte voor Economie. In dat programma staat dat de bevolkingsgroei en de veranderende economie een extra ruimtebeslag van 15 procent voor economie vraagt. Nijsse geeft zijn visie op die veranderde economie en maakt de vertaalslag naar ruimte en naar de stad. Een van de actielijnen uit het programma is sturen op een gezonde woon-werkbalans in stedelijke gebieden.

Na de pauze kunt u in dialoog met Jurgen Geelhoed (EZK) en experts over verder concretisering van het Nationaal Programma Ruimte voor Economie en bijbehorende instrumenten

11.40 uur   Panel
BOUWEN AAN EEN GEZONDE WOON-WERKBALANS IN STEDELIJKE GEBIEDEN
.Meindert Stolk, gedeputeerde economie, provincie Zuid-Holland
.Desirée Uitzetter, voorzitter NEPROM
.Bart Kesselaar, directeur strategie, Havensteder
.Tim Beckmann, CEO Intospace
.Saskia Bruines, wethouder financiën en economie, gemeente Den Haag
 12.00 uur   Keynote internationaal
THE INDUSTRIOUS CITY. URBAN INDUSTRY IN THE DIGITAL AGE
Markus Schaefer, founding partner Hosoya Schaefer Architects

Schaefer, ooit leidde hij onderzoeksatelier AMO van Rem Koolhaas, is mede-auteur van het boek The Industrious City. Urban Industry in the Digital Age. Volgens hem is niet niet een wens, maar noodzaak dat industrie en productieve bedrijvigheid terugkeren naar de stad. Daarvoor is het nodig dat steden regie terugpakken op stedelijke grondmarkten.
 12.30 uur   Pauze
 13.30 uur   Ronde 1 break out-sessies en excursie  (sessie duurt een uur, aansluitend 10 minuten wisseltijd)
 14.40 uur   Ronde 2 break out-sessie en excursie (sessie duurt een uur, aansluitend 10 minuten wisseltijd naar plenaire zaal)
15.50 uur   Keynote toekomst
NEDERLAND IN 2050
David Hamers, plv. sectorhoofd ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het PBL presenteerde onlangs vier scenario’s voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050: Mondiaal Ondernemend, Snelle Wereld, Groen Land, Regionaal Geworteld. Al deze scenario’s werken toen naar een duurzame en volledig circulaire economie. Het zijn vele smaken naar een duurzame toekomst, met een belangrijke rol voor werklocaties. 
 16.20 uur   Wrap up
Theo Föllings, voorzitter SKBN
 16.30 uur   Netwerkborrel

Sprekers hoofdprogramma

Roelof Hemmen

Dagvoorzitter

Ingrid Thijssen

Voorzitter VNO-NCW

Erwin Nijsse

Directeur-generaal bedrijfsleven en innovatie, ministerie van EZK

Markus Schaefer

Founding partner Hosoya Schaefer Architects, Zürich

Petra de Groene

Directeur economie en duurzaam, gemeente Rotterdam

Meindert Stolk

Gedeputeerde economie, provincie Zuid-Holland

Desirée Uitzetter

Voorzitter NEPROM

Tim Beckmann

CEO Intospace

Theo Föllings

Voorzitter SKBN

Jan van Zanen

Voorzitter MRDH

Saskia Bruines

Wethouder financiën en economie, gemeente Den Haag

David Hamers

plv sectorhoofd RO en leefomgevingskwaliteit, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

PARTNERS BT EVENT 2023