Programma

Momenteel werken wij samen met onze partners hard aan de invulling van het programma.

10.30 uur
OPENING EN WELKOM
Fred Schoorl (dagvoorzitter)
André van Schie, gedeputeerde economie, Provincie Utrecht
Willem-Jan Stegeman, wethouder financiën, economie en circulariteit, Gemeente Amersfoort

10.50 uur
KEYNOTE: RUIMTE MAKEN VOOR TRANSITIES
Diederik Samsom, vmlg. kabinetschef Europese Green Deal, duurzame ondernemer

…gevolgd door dialoog met de zaal onder leiding van Fred Schoorl

11.30 uur
KEYNOTE: PIJNLIJKE KEUZES MAKEN
Sandor Gaastra, secretaris-generaal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

EZK-baas Gaastra pleitte eind 2023 in een interview in het Financieel Dagblad voor ‘pijnlijke keuzes maken’, een oproep die recent herhaalde in artikel in Economisch Statistische Berichten (ESB) herhaalde. Het gaat ook om keuzes welke ruimtevragen, uit welke sectoren, we wel en niet accommoderen, in het licht van schaarse productiefactoren arbeid, grond en ook emissieruimte.  

12.00 uur
LUNCH

13.10 uur
WHAT: STUREN IN DE PRAKTIJK – PROJECTPRESENTATIES (subplenair)
1. Ruimte voor circulaire economie
2. Beter benutten (1): intensiveren en herontwikkelen
3. Beter benutten (2): schuifruimte als gebiedsopgave
4. Betaalbare bedrijfsruimte in nieuwe mixgebieden
5. Ruimte voor innovatie en nieuwe industrie
6. 
Oplossingen voor netcongestie

14.10 uur
HOW: MET EXPERTS IN DIALOOG OVER INSTRUMENTEN (subplenair)
1. Ruimte voor circulaire economie
2. Beter benutten (1): intensiveren en herontwikkelen
3. Beter benutten (2): schuifruimte als gebiedsopgave
4. Betaalbare bedrijfsruimte in nieuwe mixgebieden
5. Ruimte voor innovatie en nieuwe industrie
6. 
Oplossingen voor netcongestie

15.40 uur
KEYNOTE: KIEZEN VOOR (DUURZAME) INDUSTRIE EN STRATEGISCHE AUTONOMIE
Nienke Homan, voorzitter Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), oprichter Impact Hydrogen

16.00 uur
PANEL: TUSSEN MARKTDYNAMIEK EN MAAKBAARHEID
De overheid moet bij bestemmen van ruimte en gronduitgifte selecteren op transities en productiviteit, vs. eisen aan ruimte- en grondgebruik ondermijnt het beginsel van vrije vestiging en vrije marktwerking, en schaadt daarmee de economie
Suzanne Schilderman, wethouder financiën, economische zaken en circulaire economie, Gemeente Utrecht
Eelco Ouwerkerk, directeur SEGRO Netherlands
Helga Witjes, gedeputeerde financiën, economie en innovatie, Provincie Gelderland
Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden, directeur Scalabor BV arbeidsontwikkelbedrijf

16.20 uur
AFSLUITING
Theo Föllings, voorzitter SKBN

16.30 uur
BORREL

 
 

Diederik Samsom

Kernfysicus Diederik Samsom is ondernemer en voormalig kabinetschef van de commissaris voor klimaatactie van de Europese Commissie. Hij adviseert bedrijven, organisaties en overheden om actief bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Marcel Hielkema

Marcel Hielkema is voorzitter van VNO-NCW Midden. Hij is de opvolger van de huidige MKB-voorzitter Jacco Vonhof. In het dagelijks leven is Hielkema directeur van Scalabor BV, hét arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland, goed voor circa 2500 medewerkers.

Sandor Gaastra

Sandor Gaastra is sinds 1 maart 2023 secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarvoor was Gaastra onder meer directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging en directeur-generaal Klimaat en Energie.

André van Schie

VVD'er André van Schie is sinds augustus 2023 gedeputeerde in de provincie Utrecht. Zijn missie: met durf en ambitie aan de slag voor een gezonde, duurzame, groene en ondernemende provincie Utrecht. Van Schie is verantwoordelijk voor economie, digitalisering en mobiliteit.

Nienke Homan

Nienke Homan is voorzitter van VNCI, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Als GroenLinks-gedeputeerde in Groningen droeg ze in belangrijke mate bij aan de opbouw van het waterstofcluster. Ze is oprichter van Impact Hydrogen.​

Eelco Ouwerkerk

Eelco Ouwerkerk is directeur van SERGO Netherlands. SEGRO is een gevestigde eigenaar, manager en ontwikkelaar van logistiek vastgoed met wereldwijd meer dan zes miljoen vierkante meter aan ruimte, gesitueerd op de beste hotspots.

Susanne Schilderman

Susanne Schilderman is sinds 9 juni 2022 wethouder voor D66 in Utrecht. Zij is verantwoordelijk voor financiën, economische zaken, circulaire economie, en havens. Schilderman studeerde Publieke Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen in Utrecht.

Helga Witjes

Helga Witjes is namens de VVD gedeputeerde in de provincie Gelderland. Ze is verantwoordelijk voor financiën, economie en innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt, Grondzaken (grondbeleid en financiële afwikkeling), Railterminal en Digitalisering.

PARTNERS BT EVENT 2024