Het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.

Het BT Event wordt georganiseerd door vakblad BT, Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) een ontvangende gaststad/regio. Op het congres komen elk jaar circa 300 bezoekers af, veelal werkzaam voor economische afdelingen van gemeenten en provincies, het Rijk, regionale- en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen, herstructureringsmaatschappijen, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Het evenement kenmerkt zich door unieke locaties, bijzondere sprekers en brengt de dagelijkse werkpraktijk een stap verder. Tijdens de 19
e editie van het congres op donderdag 14 november 2024 is het thema:

STURENDE BEDRIJVENTERREINEN
Ruimte maken voor transities

 

Terugblik BT Event:

PARTNERS BT EVENT 2024