GASTSTAD/-REGIO

ZWOLLE
Zwolle is een inspirerende en ontspannen stad, voor zowel de inwoners als voor de ondernemers. Het gaat Zwolle economisch voor de wind. Door haar centrale ligging en scharnierpunt tussen het westen en noorden, laat Zwolle al jarenlang zien tot de best economisch presterende steden van het land te behoren. In het Economisch Perspectief (pdf) is een toelichting te vinden op het voorstel hoe de stad haar bijdrage aan de groeiambities van de Regio Zwolle wil versterken. Op regiozwolle.nl is meer informatie te vinden over de kwaliteiten van deze topregio.

PROVINCIE OVERIJSSEL
Overijssel is een ondernemende provincie. De economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie.

De provincie ondersteunt ondernemers. Zo zijn er programma’s gericht op de ondersteuning van familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. Provincie Overijssel stimuleert innovatie en internationaal ondernemen en ondersteunt kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zo wordt samengewerkt aan een ondernemend Overijssel.

OOST NL
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterkt Oost NL de regionale economie. Oost NL laat ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

PARTNERS BT EVENT 2022