Break out sessies

RUIMTE VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE WERKLOCATIES – BREAKOUT- EN  BUITENSESSIES
Ronde 1 / 11.50 – 13.00 uurRonde 2 / 14.20 – 15.30 uur
NIEUWE ENERGIE

Slimme energieoplossingen

Casus 1: Virtueel stroomnet als antwoord op netcongestie – Schiphol Trade Park

Arnoud van der Wijk, gebiedsontwikkelaar en energy lead, Schiphol Area Development Corporation (SADC), Stefan Kop, energy consultancy team lead, Spectral

Casus 2: Energy hubs: op gestandaardiseerde wijze capaciteit op bedrijventerreinen ontsluiten met een rol voor het netwerkbedrijf, marktpartijen en bedrijven – Energiehaven Apeldoorn (Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord)

Haike van de Vegte, Business manager Firan

(moderatie: Liane van der Veen, SKBN/Oost NL)

Warmtenetten in ontwikkeling
Er gebeurt op het moment veel op het gebied van warmte en koude op bedrijventerreinen. In deze workshop duikt Richard Kleefman, programmamanager duurzame bedrijventerreinen bij TKI en trekker van het versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen, mét de hoofdrolspelers in de geheimen van de beste praktijkvoorbeelden. Margot Recter, beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), licht het versnellingsprogramma PVB toe, dat op 1 november is gestart.

Richard Kleefman, programmamanager (versnellings)Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB NL)
Margot Recter, beleidsmedewerker utiliteitsbouw, ministerie van BZK

(moderatie: Liane van der Veen, SKBN/Oost NL)

 (GROENE) VERDIENMODELLEN

Nieuwe organisatiemodellen voor duurzame transities op bedrijventerreinen
Hoe kan publiek private samenwerking of publiek publieke samenwerking de transities op bedrijventerreinen versnellen? Bij transities op bedrijventerreinen gaat het vaak om hoge investeringen en langdurige processen. Vanwege de lange looptijd en financiële risico’s is samenwerking tussen overheden en bedrijven vaak een vereiste. In deze werksessie worden verschillende organisatiemodellen tegen het licht gehouden. Aan de hand van de volgende cases worden de succes- en faalfactoren inzichtelijk gemaakt:

  • Green Park Aalsmeer
  • Ontwikkelingsbedrijf, Duin- en Bollenstreek
  • Herontwikkeling chemiefabriek AkzoNobel, Deventer
  • Schiphol Trade Park 
  • Polymer Science Campus, Zwolle

De deelnemers leren de basisprincipes van PPS op bedrijventerreinen, waarbij niet alleen de succesvolle voorbeelden worden behandeld, maar ook twee bedrijventerreinen waar het organisatiemodel niet goed werkte.

Gregor Heemskerk, partner Twynstra Gudde

Ondernemer-gedreven herstructurering
Hoe een slimme overheid de marktpartijen laat werken aan herstructurering: over de aanvallende aanpak van HMO

Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (HMO)
 CIRCULAIRE ECONOMIE

Pionieren met sluiten circulaire ketens op bedrijventerreinen: accountmanager als verbinder tussen beleidsambtenaar en bedrijf
De accountmanager bedrijven is in staat om integraal te schakelen tussen de belangen van de gemeente/regio, van de ondernemers/eindgebruikers en de vastgoedeigenaren op de werklocaties. Voor hem/haar is circulaire economie steeds meer een thema waaraan hij/zij concrete handen en voeten kan geven zodat we de doelen omtrent circulaire economie kunnen halen.

Herman Timmermans (voorzitter Stichting CLOK), Frank Zitzmann (junior projectleider Stichting CLOK). Co-referent: Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool

Circulaire werklocaties in de praktijk
In menig regio dreigen grote tekorten aan nieuwe locaties, maar politiek en maatschappelijk is er steeds meer weerstand en grote aversie tegen verdozing en weinig duurzame locaties. De lat moet hoger, maar wat is een goede circulaire hoge lat? Hoe zetten we echt stappen richting circulaire werklocaties? In deze interactieve sessie o.l.v. Marcel Michon (BCI) en met Cees-Jan Pen als inleider passeren een drietal praktijkcases mét de hoofdrolspelers de revue:

  • Verduurzamen van bestaande terreinen (Marisol Elisabeth, SADC)
  • De rol van regio’s en gemeenten (Jacko D’Agnolo, projectleider van de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, Venlo)
  • Energieuitwisseling met datacenters op werklocaties (Edwin van Schaik, CEO Van Nelle Fabriek, Rotterdam)

Met aandacht voor omvang en doelgroepen, procesgang en resultaten, hickups en lessons learned.

Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI)
Co-referent: Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool

NIEUW RUIMTEBRUIK
Nieuwe mixgebieden: Hoe borg je een goede mix van wonen en werken?
Tijdens deze sessie wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden van woonwerkgebieden (waaronder Binckhorst en de Schieoevers) en kansen binnen de Omgevingswet (meer info volgt).

Valérie Noordink, Adviseur Ruimtelijke Strategie, Annemarie Hatzman, Projectmanager Stedelijke ontwikkeling en Melina Schouten, sr. Jurist Omgevingswet, Antea Group

Meer bedrijvigheid in minde ruimte, is dat duurzaam?
Onderzoek en ontwerpstudies

Pitch 1: Intensivering ruimtegebruik –  Integrale en kwalitatieve intensivering
Alle aanvragen voor nieuwe bedrijfsruimte kunnen via inbreiding op bestaande bedrijventerreinen geaccommodeerd worden. Om de daarvoor benodigde ruimte vrij te spelen is het wel nodig om op clusterniveau te intensiveren. Via de inspiratiegids INTENS, een resultaat van ontwerpend onderzoek waarbij tal van ontwerpers en data-analisten betrokken waren, krijg je tal van mogelijkheden aangereikt om te intensiveren: van instapniveau tot voor gevorderden.
Ana Luisa Moura geeft een korte toelichting op onderzoek dat Vereniging Deltametropool momenteel voor EZK uitvoert over grootschalige werklocaties. Welke GIS-data is er beschikbaar om de ruimtevraag van werk op de kaart te zetten en wat hebben we nodig als basis voor een nieuw (kwalitatief) bedrijventerreinbeleid? 

Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Provincie Utrecht
Ana Luisa Moura, Vereniging Deltametropool

Pitch 2: Ruimtebeslag circulaire economie
Tot 2030 circa 870 ha. extra bedrijventerrein nodig voor circulaire activiteiten becijferde Gerlof Rienstra. Maar waar. En hoe?

Gerlof Rienstra, Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies

INNOVATIEVE WERKLOCATIES
(excursies)
Excursie 1: Zwinc. Zwolle
Ecosysteem voor startende ondernemers Zwinc. Zwolle
ZWINC. is een startup-ecosysteem in Regio Zwolle en biedt ondersteuning en huisvestring aan startende bedrijven in de maakindustrie. Thuisbasis van Zwinc. is een oude fabriekshal van Philips op het Vishay-terrein, een locatie met 1300 vierkante meter aan werkplekken, een 3D-Printlab, vergader- en brainstormruimte en een state-of-the-art machinepark. Zwinc. is een initiatief van hogeschool Windesheim.

Rondleiding door Bastian Coes, directeur Zwinc. en kwartiermarker

Excursie 2: Perron038
Samenwerking loont: Innovatiecentrum ván en voor regionale tech-bedrijven en Zwolse hbo’s
Aanvankelijk wilde Tembo Group, een producent van machineplatforms uit Kampen, een innovatiecentrum in Kampen bouwen. Maar de aanwezigheid van jong talent in Zwolle en een stoere, lege fabriekshal middenin het nieuwe innovatiedistrict achter station Zwolle deed hen anders besluiten. Samen met drie andere regionale tech-bedrijven richtte Tembo innovatiecentrum Perron038 op, in nauwe samenwerking met Zwolse bedrijven én onderwijs-instellingen. De bedrijven werken gezamenlijk aan R&D projecten en investeren volop in de ontwikkeling van (jong) talent. Een dynamische mix vorm van engineers en studenten die samenwerken aan de oplossingen van morgen.

Rondleiding door Marius Woldberg, kwartiermaker Perron038

PARTNERS BT EVENT 2022