Break out sessies

Ronde 1 / 13.10 – 14.10 uur
(aan de invulling wordt gewerkt)

PITCHES: WHAT
Aan de hand best practices in de vorm van maximaal drie pitches krijgen deelnemers inzicht in tools die ingezet kunnen worden om transities op of met bedrijventerreinen op gang te brengen.

1. (Ruimte voor) circulaire economie

2. Beter benutten (1): intensiveren en herontwikkelen

3. Beter benutten (2): schuifruimte als gebiedsopgave

4. Betaalbare bedrijfsruimte in nieuwe mixgebieden

5. Ruimte voor innovatie en nieuwe industrie

6. Oplossingen voor netcongestie

Excursie 1
(volgt)

Excursie 2
(volgt)

Ronde 1 / 14.10 – 15.40 uur
(aan de invulling wordt gewerkt)

AAN DE SLAG: HOW
Deelnemers gaan onder leiding van een moderator en met specialisten verder in op tools en instrumenten, en hoe deze in te zetten zijn om maatschappelijke doelen te bereiken.

1. (Ruimte voor) circulaire economie

2. Beter benutten (1): intensiveren en herontwikkelen

3. Beter benutten (2): schuifruimte als gebiedsopgave

4. Betaalbare bedrijfsruimte in nieuwe mixgebieden

5. Ruimte voor innovatie en nieuwe industrie

6. Oplossingen voor netcongestie

Excursie 1
(volgt)

Excursie 2:
(volgt)

PARTNERS BT EVENT 2024