DE BEDRIJVIGE STAD.

Ondernemerschap in het stedelijk gebied

Op de pagina 'programma' kunt u de presentaties van de sprekers terug kijken.

Ondernemerschap in het stedelijk gebied

Een verandering in onze economie die decennia geleden werd ingezet, vindt nu haar strijdtoneel in onze binnensteden. Een shift van productie naar diensten, een hoogvlucht van het aantal zzp’ers, flexibele werkplekken en de roep om innovatie: het vraagt om bruisende plekken waar mensen elkaar spontaan en bewust ontmoeten. Deze bruisende plekken bevinden zich in gemengd stedelijk gebied, en ze vragen om een nieuwe benadering van onze stedelijke economie.

De druk op binnenstedelijke bedrijventerreinen is mede door de grote woningbouwvraag gigantisch; steeds meer bedrijven worden als hinder ervaren voor woongenot en nadelig voor waardecreatie. De ambitie om gemengde woonwerkmilieus te creëren strandt dikwijls bij de uitvoering. Maar het zijn juist dit soort, veelal grondgebonden MKB-bedrijven, die belangrijk zijn voor de maatschappelijke en economische structuur van een stad of gemeente. Een zeker maar onderschat gegeven.

Zogenaamde ‘productiewijken’, stedelijke werkmilieus of innovatiedistricten zijn het enige juiste economische antwoord op onze binnenstedelijke gebieden. Met daarbij onmisbaar de omliggende regio die een zeer belangrijke rol speelt. Tijdens dit BT Event zetten we de vraag centraal hoe we deze wijken gaan realiseren.

Het behouden én terugbrengen van traditionele en nieuwe ambachten in onze stedelijke centra is een enorme opgave, die vraagt om een duidelijke visie, vasthoudendheid en een goede beoordeling van het maatschappelijk rendement. Het vraagt om een andere benadering van onze gebiedsontwikkeling, en van de financiële modellen die daarbij horen. Hoe krijgen we vastgoedpartijen, ontwikkelaars en beleggers, én gemeenten zover dat ze daadwerkelijk gaan investeren in multifunctionele productiewijken? Hoe financier je het, en op welke manier ontwikkel je deze wijken zodat ze ook écht werken?

Onze partners
De Metropoolregio Amsterdam (MRA), gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, SADC, Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord (NHN) en de SKBN willen met het BT Event de ruimte in binnenstedelijke gebieden verder onderzoeken. Hoe ontwikkelen wij gezamenlijk die nieuwe productieve wijken met ruimte voor bedrijven? Ook kijken we naar de noodzaak van regionale samenwerking in dit verband. Het BT Event vervult een brugfunctie om partijen die elkaar nu nog niet vinden aan elkaar te koppelen, en een geeft antwoord op deze nieuwe manier van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Bent u erbij?
De 15e editie van het BT Event vindt plaats in Taets Art & Gallery Parc in Zaanstad en wordt vanuit daar live uitgezonden. Klik op tickets voor meer informatie hoe je je online seat kunt bestellen.   
 


Over het BT Event
Het BT Event is hét netwerkevenement voor publieke en private partners die zich bezighouden met de ontwikkeling, de herstructurering en revitalisatie van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland.

Het BT Event wordt elk jaar georganiseerd door vakblad BT, de SKBN en een van de aangesloten regio’s die het congres host. Dit jaar is dat de Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Amsterdam, SADC en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord.

Vorig jaar streek het congres op 31 oktober 2019 neer op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

 

NIEUWS


   Roelof Hemmen, dagvoorzitter

   Professor Mark Brearley, London Metropoliton University

   Carolien Gehrels, directeur European Cities Arcadis (foto Daniel Cohen) 

   Winy Maas, co-founder MVRDV (foto Barbra Verbij)

   Nicole Maarsendirecteur Syntrus Achmea

 

 

 

 

IN DE MEDIA

 

  Theo Föllings, voorzitter SKBN in de Telegraaf en Stadszaken.nl 

Jaag de economie de stad niet uit

Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, argumenteert dat dat de leefbaarheid van de stad aantast.'Juist in deze tijd, waarin het openbare leven grotendeels stil ligt, moet je nadenken over de bedtijvige stad'. 

Lees hier het complete artikel 

 

Schrijf je in voor de BT Inspiratiemailing!
En ontvang maandelijks het laatste nieuws rondom BT.Copyright © Nationaal BT Event 2021 - Website powered by Diaz IT