Donderdag 14 november | Utrecht

Naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen.

Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kunnen bedrijventerreinen transities helpen versnellen. ‘Sturende bedrijventerrein – ruimte maken voor transities’ is daarom hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in Utrecht.

Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen

Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output.

Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer.

Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem.

Op het BT Event in Utrecht gaan we samen aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid.

Sprekers hoofdprogramma

Roelof Hemmen

Dagvoorzitter

Ingrid Thijssen

Voorzitter VNO-NCW

Erwin Nijsse

Directeur-generaal bedrijfsleven en innovatie, ministerie van EZK

Markus Schaefer

Founding partner Hosoya Schaefer Architects, Zürich

Diederik Samsom

Kernfysicus Diederik Samsom is ondernemer en voormalig kabinetschef van de commissaris voor klimaatactie van de Europese Commissie. Hij adviseert bedrijven, organisaties en overheden om actief bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Fred Schoorl

Planoloog Fred Schoorl is directeur van de Master City Developer en was jarenlang directeur van de Koninklijke BNA. In die hoedanigheid was hij bestuurslid van MKB Nederland. Schoorl is daarnaast dagvoorzitter, publicist, spreker en strategisch adviseur.

Sandor Gaastra

Jurist Sandor Gaastra is sinds 1 maart 2023 secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarvoor was Gaastra onder meer directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging en directeur-generaal Klimaat en Energie.

Susanne Schilderman

Susanne Schilderman (D66) is sinds 9 juni 2022 wethouder in Utrecht. Zij is verantwoordelijk voor financiën, economische zaken, circulaire economie, en havens. Schilderman studeerde Publieke Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen in Utrecht.

André van Schie

VVD'er André van Schie is sinds augustus 2023 gedeputeerde in de provincie Utrecht. Zijn missie: met durf en ambitie aan de slag voor een gezonde, duurzame, groene en ondernemende provincie Utrecht. Van Schie is verantwoordelijk voor economie, digitalisering en mobiliteit.

PARTNERS BT EVENT 2024