Donderdag 9 november | Rotterdam

De behoefte aan stedelijke bedrijfsruimte groeit de komende jaren fors. Het gaat daarbij niet altijd om ‘schone’ bedrijvigheid. Maar in nagenoeg álle stedelijke regio’s van Nederland komt ruimte voor werken door oprukkende woningbouw in de verdrukking. 

Beide 
opgaven – ruimte voor werken en ruimte voor wonen – zijn even urgent. Sterker: ze hebben elkaar nodig. Wat heb je aan een woonstad zonder ruimte voor basale voorzieningen zoals bouw- reparatie- en installatiebedrijven, (last mile-)logistiek, verwerking van reststromen en maakindustrie? Wat heb je aan een werkstad, zonder huizen?

Van strijd naar samenwerken
Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) presenteert dit najaar haar nationale programma werklocaties. Het is een van achttien nationale programma’s. Om álle daarmee gepaard gaande ruimteclaims te kunnen accommoderen, is Nederland twee keer te klein.

In plaats van de strijd aangaan met wonen en andere sectoren, zal er moeten worden samengewerkt. Met als inzet dat voldoende ruimte voor productieve- en stadsverzorgende bedrijvigheid een randvoorwaarde is voor een gezonde stedelijke- en regionale economie waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Én om noodzakelijke ruimte te bieden aan duurzame transities. 

Alleen samen komen we tot ruimtelijke win-wins.

Sprekers hoofdprogramma

Roelof Hemmen

Dagvoorzitter

Ingrid Thijssen

Voorzitter VNO-NCW

Erwin Nijsse

Directeur-generaal bedrijfsleven en innovatie, ministerie van EZK

Markus Schaefer

Founding partner Hosoya Schaefer Architects, Zürich

Petra de Groene

Directeur economie en duurzaam, gemeente Rotterdam

Meindert Stolk

Gedeputeerde economie, provincie Zuid-Holland

Desirée Uitzetter

Voorzitter NEPROM

Tim Beckmann

CEO Intospace

Theo Föllings

Voorzitter SKBN

Jan van Zanen

Voorzitter MRDH

Saskia Bruines

Wethouder financiën en economie, gemeente Den Haag

David Hamers

Plv sectorhoofd RO en leefomgevingskwaliteit, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

PARTNERS BT EVENT 2023